Innlæring blind dirigering

Nå har jeg startet med innlæringen av dirigeringer der Viper ikke har sett hvor dummyen ble lagt ut. Men før jeg begynner med dette har Viper lært utsending, stopp og nærsøk. De moment har jeg tatt hver for seg i tidligere treninger og har forsikret meg at de fungerer.

Jeg mener det er viktig å begynne på kort avstand for å bygge mest mulig tillit mellom meg og Viper. Han skal stole på meg at når jeg sender han i en retning er der en dummy.  Hvis nødvending begynner jeg på 1 meters avstand.                                                                    Jeg er veldig tydelig når jeg sender han. Han skal sitte i rett rettning og jeg viser retningen med å bruke armen. I tillegg passer jeg på at Viper ikke ser på handen men at han ser i retningen der dummyen ligger. Jeg har brukt oransje dummyer siden de er vanskelig å se for en hund.                                                                                                          Hver gang Viper er i området de dummyen ligger, blåser jeg søksignalet. Etter han har funnet den skal han komme rett tilbake og levere dummyen i hand.

For å øke avstanden Viper bruker jeg en sti som vist i filmen. Dette blir da lettere siden det er mer naturlig for han å følge den stien utover. Jeg legger ut dummyene ut når han ikke ser på. Når jeg sender han skal han stole på meg at der ligger en dummy lenger borte. Jeg legger tre dummyer på ei rekke og Viper skal hente de en og en. Går han for langt skal han stoppe og jeg kaller han inn og gir han nærsøk-signalet. Det er viktig at han vet at han skal rett til meg når han har funnet en dummy. Han skal ikke søke videre etter han har funnet en dummy.

 

Legg inn en kommentar